Financiële zekerheid

Als een schuldenaar ook na aanmaningen en sommaties niet betaalt en een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, lopen de kosten snel op. Wij bieden voorfinanciering van de kosten van de griffierechten aan.

Meer weten?

We hebben een speciale brochure 'Financiële zekerheid' voor je samengesteld.

Download de brochure
Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Thema

Wij bieden financiële zekerheid

Als we zaken na een korte, intensieve behandeling niet minnelijk kunnen oplossen, zetten we de dossiers door naar een gerechtsdeurwaarder. Wij werken hiervoor samen met onze deurwaarders. Griffiekosten voor een gerechtelijke procedure kunnen wij wel voorfinancieren. De gerechtsdeurwaarder mag dit niet.

Koop of bevoorschotting

Het is mogelijk om openstaande facturen door ons te laten kopen of bij overheden te laten bevoorschotten. Dat wil zeggen dat we een deel van de factuur alvast uitbetalen voordat de debiteur over de brug is gekomen. Zo heb je de zekerheid dat je op korte termijn al geld ontvangt.


Bijzonder sterke partner

Als onderdeel van de DAS groep®, met een jaaromzet van circa 300 miljoen euro, zijn wij een bijzonder sterke partner met een hoge solvabiliteit en rentabiliteit. Dat geeft ons financiële en innovatieve slagkracht. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers continu een voorsprong geven op het gebied van betaal- en incassomogelijkheden. We maken gebruik van de allernieuwste digitale technieken en versnellen zo samen de ontwikkelingen op de incasso/invorderingsmarkt. Samen bundelen we constant kennis en ervaringen. We bieden een geïntegreerde keten aan onder één dak van klantacceptatie tot en met deurwaardersdiensten.



Eigen systeem TRACE

Als extra garantie voor onze opdrachtgevers werken wij ook met gescheiden administraties én gescheiden systemen. Met ons geavanceerde systeem TRACE voorkomen we dat er een grijs gebied ontstaat tussen wat geld is van onze opdrachtgevers en eigen geld. In TRACE zijn vorderingen bovendien 24/7 te volgen.

Imagoschade voorkomen

Wij houden in ons werk nadrukkelijk rekening met het imago van onze opdrachtgevers. Zo proberen we zaken altijd minnelijk op te lossen en een rechtsgang te voorkomen. Voordat we juridisch gaan, beoordelen we via scorecards of debiteuren überhaupt in staat zijn om te betalen. Als iemand al diep in de schulden zit, steken wij in overleg met onze klanten er geen energie in om te incasseren. Daarmee zouden we iemands problemen alleen maar groter maken en dat schaadt tevens het imago van onze opdrachtgever. We verwijzen in dat geval liever door naar andere instanties.

Eef van Riet

Wil je vrijblijvend advies?

Eef van Riet
directeur

Nieuws

Blog
2018-09-26 00:00:00

Belonen of herinneren? Dit doet jouw actie met het gedrag van je klant

Veel Westerse bedrijven kampen met onnodige kosten door debiteuren die te laat of niet betalen. Recent hebben wetenschappers onderzocht hoe bedrijven zakelijke klanten kunnen stimuleren om (sneller) te betalen. Zij vergeleken twee strategieën: het belonen van goed (terugbetaal)gedrag versus het versturen van digitale betalingsherinneringen.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Neem contact op met Eef van Riet via
onderstaand formulier.


Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief