Overlast in de gemeente met bestuurlijke boetes aanpakken?

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
BOETES

Wil je als gemeente serieus werk maken van de aanpak van overlast in de openbare ruimte? En met bestuurlijke boetes invulling geven aan je handhavingsfunctie? Zorg dan dat registratie, het inningproces en de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures vlekkeloos is ingericht. Dan dragen bestuurlijke boetes in een belangrijke mate bij aan het terugdringen van de overlastsituaties.


In een aantal gemeenten delen gemeentelijke handhavers al bestuurlijke boetes uit om onder andere overlast in de openbare ruimte aan te pakken. Deze gemeenten mogen het opgelegde bedrag zelf houden. Daar staat tegenover dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het innen van de boete en het afhandelen van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. 


Waarom kiezen deze steden voor zelf innen?

Gemeenten die hebben gekozen de inning van de boetes vastgelegd in de APV en de Afvalstoffenverordening via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te laten verlopen, zien hun inspanningen niet gecompenseerd.

De opbrengst verdwijnt immers in de schatkist van het Rijk. Gemeenten kregen 25 tot 40 euro per boete gecompenseerd, maar dat is vorig jaar afgeschaft als bezuinigingsmaatregel. Door het wegvallen van de rijksvergoeding is het voor veel gemeenten interessanter geworden om overlastfeiten zelf via bestuurlijke boetes op te gaan leggen en deze zelfstandig te innen, en zo primair de vaak vele kleine ergernissen terug te dringen. De inkomsten hieruit zorgen er bovendien voor dat gemeenten nu beter in staat zijn hun handhaving daarop af te stemmen, omdat financiële compensatie nu wel is geborgd.

 

Ervaringen Gemeente Arnhem

Robbert van Rooij, hoofd Vergunningen en Handhaving van de gemeente Arnhem, noemt enkele aanvullende voordelen:

Zelf de hoogte van de boete bepalen
“Gemeenten kunnen zelf de hoogte van het boetebedrag bepalen en zijn niet meer afhankelijk van de CJIB boetetarieven. Uiteraard is er wel sprake van maxima. In Arnhem hebben we bijvoorbeeld het tarief voor het bijplaatsen van afval verhoogd van € 96,- naar € 140,-“.

Foto mogelijkheden verlagen bezwaar percentage
“De bestuurlijke boete opent de weg om direct foto’s van de overtreding te maken en deze aan het PV te hangen. Vervolgens kunnen deze foto’s direct en integraal worden afgedrukt in de boetebeschikking die de overtreder ontvangt. Bij het CJIB gaat dat niet waardoor in praktijk 12% van de overtreders in bezwaar gaat, dat is veel. In Duitsland is dat percentage veel lager omdat je de mooie foto meegeleverd krijgt, de neiging om daar nog wat van te zeggen is dan een stuk kleiner. Bovendien behandelt het CJIB de bezwaren niet zelf maar stuurt ze door naar de BOA die de boete heeft opgelegd. Een BOA is gemiddeld 3 uur kwijt voor zijn of haar verweer, zonde tijd.

Boetes verhogen voor bedrijven
“De boetes voor bedrijven kunnen maximaal met een factor 13 worden verhoogd, in Arnhem is gekozen voor maximaal 10, waarbij de BOA zelf de inschatting van de hoogte van de boete kan en mag maken als discretionaire bevoegdheid;”


Bestuurlijke boetes - gemeenten


Kan elke gemeente zelf innen?

Elke gemeente kan zelf bestuurlijke boetes innen. Doordat het vaak gaat om veelvoorkomende feiten, zijn de aantallen relatief hoog. Hierdoor dient er ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat er een bezwaar en beroep op volgt. Dat kost veel tijd en capaciteit. De meeste gemeenten zijn hier niet op ingericht. Daarnaast betreft het veelal vorderingen waar specifieke kennis voor nodig is. Daarbij speelt emotie bij deze vorderingen vaak een grotere rol. Dus naast de hoeveelheid vorderingen, moet je als gemeente ook op het type en de aard van deze vorderingen zijn ingespeeld.

Overlast in openbare ruimte optimaal aanpakken?

Gemeenten kunnen het innen van bestuurlijke boetes nog meer te gelde maken door het inningtraject en de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures uit te besteden aan Cannock Chase. We hebben veel ervaring met vergelijkbare typen vorderingen, zoals parkeernaheffingsaanslagen. Niet alleen besparen gemeenten met uitbesteding kosten, maar met onze aanpak behalen we ook snel en efficiënt resultaat. Wanneer er op straat, bij constatering, al gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld de Handhavings App Bestuurlijke Boete van iHandhaving, verloopt het gehele proces zelfs digitaal. Dat geeft je als gemeente slagkracht in de aanpak van overlast in openbare ruimte.

Hoe bereikt Cannock Chase dat razendsnelle resultaat?

TRACEweb Cannock ChaseBij bestuurlijke boetes voor overlast in openbare ruimtes draait het vaak om relatief kleine bedragen. Dat vraagt bij de registratie en invordering om de inzet van digitale en efficiënte middelen, waarmee razendsnel resultaat behaald kan worden. Als marktleider hebben we een snelle invorderingsmethodiek ontwikkeld waarmee we slim en efficiënt kunnen incasseren. We beschikken bovendien over alle gewenste hulpmiddelen om debiteuren sneller te laten betalen. Dit zorgt voor een significante besparing van de uitvoeringskosten en hogere ontvangsten. We verlichten op deze manier de werk- en financiële druk bij gemeenten. Via ons invorderingssysteem TRACEweb hebben gemeenten bovendien 24/7 inzicht in hun vorderingen. Wanneer bij registratie op straat gebruik wordt gemaakt van de iHandhaving App Bestuurlijke Boete, wordt de bestuurlijke boete ook nog sneller aangeboden aan ons invorderingssysteem.


Benieuwd naar de mogelijkheiden voor jouw gemeente?

Ben je benieuwd geworden naar onze werkwijze en de mogelijkheden? Zodat je straks geen omkijken hebt bij registratie, het innen van bestuurlijke boetes en de afhandeling van beroep- en bezwaarschriften? En je met een professionele aanpak overlast bestuurlijk kan oppakken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Theo van Eert

Wil je vrijblijvend advies?

Theo van Eert
account manager Parkeren

Structureel betere resultaten.

Cannock Case is al jaren voor ruim 200 gemeenten een vaste partner.

Lees meer

Nieuws

Blog
2018-09-26 00:00:00

Belonen of herinneren? Dit doet jouw actie met het gedrag van je klant

Veel Westerse bedrijven kampen met onnodige kosten door debiteuren die te laat of niet betalen. Recent hebben wetenschappers onderzocht hoe bedrijven zakelijke klanten kunnen stimuleren om (sneller) te betalen. Zij vergeleken twee strategieën: het belonen van goed (terugbetaal)gedrag versus het versturen van digitale betalingsherinneringen.

Lees meer

Innovatie
2018-09-21 00:00:00

Robotisering en gamificatie in klant- en debiteurcommunicatie

Cannock Chase zoekt constant naar manieren om effectiever te communiceren met de klanten van haar opdrachtgevers. Dit zorgt voor betere resultaten én meer tevreden klanten. En dat is precies wat we beloven bij outsourcing van het debiteurenbeheer of incassoproces. Op de Contact Center World beurs in Berlijn spotten we onlangs de nieuwste ontwikkelingen in de contactcenter branche, zoals robotisering en gamificatie. Sander Willemse (projectmanager) vertelt over deze trends en wat Cannock Chase ermee doet in haar huidige en toekomstige dienstverlening.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Bel, app of sms met Theo van Eert via
06-14471955 of vul onderstaand formulier in.


Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief