Werken volgens de 4C-code

Onze manier van werken is verwoord in de Cannock Chase 4C-code. Een garantie voor opdrachtgevers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Over Cannock Chase

Cannock Chase kijkt als onderneming altijd vooruit. We houden rekening met de effecten van ons handelen op de samenleving. En focussen ons op de menselijke kant van betalingsvraagstukken. Niet alleen behalen we zo betere resultaten, ze geven ook meer voldoening. Bij ons, onze opdrachtgevers en de klanten van onze opdrachtgevers. Onze manier van werken is verwoord in de Cannock Chase 4C-code. De 4 C’s staan voor:

Conscious

Cannock Chase is (mede)verantwoordelijk voor de beeldvorming van haar opdrachtgevers bij onder meer debiteuren. We zijn ons ervan bewust dat we uit naam van onze opdrachtgevers handelen richting mensen die veelal sociaal, maatschappelijk en financieel zwakker staan. In ons werk zijn we gericht op continuïteit en dus het maken van winst. Het maken van winst mag echter nooit ten kosten gaan van zwakkeren in de samenleving 

Care

Ons streven naar sociaal rendement leidt tot een hoger financieel rendement. Dat doen we door te zorgen dat er evenwicht is in de belangen van alle betrokkenen. Om de incasso- en invorderingskosten laag te houden, leggen we sterk de nadruk op de minnelijke fase. Alleen in uiterste gevallen laten we beslag leggen. Om de kosten voor debiteuren niet onnodig op te jagen, zetten we zo snel mogelijk de beste medewerkers in. Wij zullen het debiteuren nooit onnodig lastig maken en altijd proberen een persoonlijke en haalbare oplossing te vinden.

Control

Cannock Chase houdt voortdurend zicht op kosten en opbrengsten. Door onze werkwijze ontstaat er meer grip op het proces en de debiteuren. Cannock Chase garandeert dat alle partners waarmee zij samenwerkt de 4C-code onderschrijven en eveneens de kosten voor de debiteur zo laag mogelijk houden. Door het inlevingsvermogen van onze medewerkers en onze persoonlijke bezoeken van onze buitendienst versterken we het contact met debiteuren en kan het betalingsgedrag beter worden beheerst.

Clear

Wij geloven in openheid van zaken. Ons systeem TRACE staat dan ook 24/7 open en geeft opdrachtgevers een volledig en actueel inzicht in de status van dossiers. Cannock Chase garandeert dat haar inspanningen meer opleveren dan dat ze kosten. Om de acceptatie en betalingskansen bij debiteuren te vergroten, geeft Cannock Chase duidelijk schriftelijk en mondeling uitleg over te nemen beslissingen.

Medewerkers en 4C-code

Ook al onze medewerkers zijn gehouden aan een interne 4C-code. Zo weet u zeker dat elke medewerker onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uitdraagt zoals wij dat wensen. Samen maken we waar waar we voor staan.

Nieuws

Algemeen
2019-05-27 00:00:00

Cannock Chase behaalt ISAE type 2 certificering

Cannock Chase heeft onlangs de ISAE type 2 certificering behaald. Wederom een mooie stap in de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze organisatie. Het is belangrijk dat we hiermee aantonen onze processen goed te beheersen. Organisaties die non-core processen uitbesteden aan serviceorganisaties, zoals Cannock Chase, willen graag zien hoe dit gebeurt.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief