Terugvorderen & verhaal

Sociale uitkeringen terugvorderen en verhalen tegen lagere kosten en met meer opbrengst? Dat vraagt om slimme middelen die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van schuldenaars.

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn

Meer weten?

We hebben een speciale brochure 'Laagste kosten' voor je samengesteld.

DOWNLOAD BROCHURE
SOCIAAL DOMEIN

Slimme terugvordering en verhaal

Sociale diensten staan onder grote druk om de uitgaven onder controle te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave. De rijksbijdragen lopen terug, terwijl de kosten van de bijstand alleen maar toenemen. Vooral de invordering van dossiers ouder dan zes maanden blijkt problematisch. Wij hebben veel ervaring met terugvordering en verhaal. En boeken mooie resultaten met onze slimme werkwijze.

Wat Cannock Chase kan doen

Terugvordering:

 • Maken van de berekening van het te veel of ten onrechte ontvangen bedrag;
 • Maken van de rapportage en het terugvorderingsbesluit n.a.v. beëindigingsonderzoeken;
 • Het voeren van boetegesprekken en het opleggen van boetes;
 • Uitvoeren van het invorderingsproces.

Invordering:

 • Aanschrijven van de debiteur;
 • Contact zoeken met de debiteur via telefoon, mail, whatsapp (tevens in de avonduren en op zaterdag) gedurende het gehele invorderingsproces;
 • Onderzoek naar verhaals- of beslagmogelijkheden via diverse bronnen (UWV, RDW, EDR);
 • Uitvoeren van het invorderingsproces

Verhaal:

 • Aanschrijven onderhoudsplichtige;
 • Maken van draagkrachtberekening;
 • Vertegenwoordiging in de rechtbank;
 • Uitvoeren van invorderingsproces.

Juridische ondersteuning:

 • Het behandelen van bezwaarschriften, deelname in de bezwarencommissie en vertegenwoordiging in rechten;
 • Advisering.

Meer weten?

We hebben een speciale brochure 'Laagste kosten' voor je samengesteld.

DOWNLOAD BROCHURE
BEL MIJ

Data verzamelen

Om de schuldenaar zo goed mogelijk in beeld te krijgen, koppelen we binnen de kaders van de privacywetgeving gegevens van onder meer het UWV, Kadaster, Rijksbelastingdienst, CJIB, RIB en het Inlichtingenbureau aan commerciële data en informatie vanuit sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.). Hierna delen we de debiteur in naar leeftijd, bevolkingsgroep, bevolkings- en betalingshistorie en betalingsgedrag. Met al deze informatie maken we een risicoanalyse. Die bepaalt uiteindelijk de wijze van bejegening van de debiteur.

SLIM

Wij werken met SLIM om te veel en ten onrechte verstrekte uitkeringen en fraude-uitkeringen te kunnen invorderen. SLIM staat voor Sociale Legitieme Inning en Invordering Methode. Het is een pakket van intelligente maatregelen. We maken hierbij tevens gebruik van moderne communicatiemiddelen, supersnelle databases en segmentatietechnieken om gerichter en effectiever in te vorderen. Uiteraard zijn we trots op SLIM en vertellen we er graag meer over in een persoonlijk gesprek. We tonen je dan meteen concrete resultaten en kosten.

Bevoorschotting

Gemeenten kunnen ook behoeften hebben aan cash. Dankzij onze unieke samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) kunnen we met bevoorschotting direct een deel van (oude) schulden van sociale diensten van gemeenten overnemen. We ‘kopen’ zo het kostenrisico voor een organisatie af en ‘bevoorschotten’ de toekomstige opbrengst van de debiteurenportefeuille. Ook belastingschulden kunnen wij bevoorschotten voor gemeenten. Dit doen we zonder tussenkomst van de BNG.

Voordelen SLIM invorderen

 • Lagere proceskosten;
 • Vergroting capaciteit;
 • Lagere afschrijving;
 • Minder inzet van de deurwaarder;
 • Hoge doorloopsnelheid;
 • Hogere opbrengsten;
 • Meer service aan debiteur;
 • Meer inzicht en meer controle.

Verantwoord incasseren

tegen de laagst mogelijk kosten

Lees meer

Gerelateerde cases

Basic-Fit gebruikt WhatsApp voor communicatie met debiteuren

Succesvolle inzet van WhatsApp met debiteuren

WhatsApp is het eerste social mediakanaal waarop we voor debiteuren bereikbaar zijn. Sinds eind 2015…

Essent blij met landelijke dekking huisbezoeken

Landelijke dekking voor 'incasso aan huis'

Na het vrijgeven van de energiemarkt trok Essent opeens klanten uit het hele land. Dankzij…

Nieuws

Blog
2017-11-22 00:00:00

Allesbepalende emoties bij debiteuren

Door: Elroy Boers, wetenschapper

Wat gebeurt er met je als je een aanmaning ontvangt? En hoe zorgt dit gevoel ervoor dat je -tegen beter weten in- brieven van schuldeisers negeert? Gedragswetenschappers deden onderzoek naar dit fenomeen. Voor Cannock Chase heeft gedragswetenschapper Elroy Boers alle feiten op een rijtje gezet. En belangrijker nog: hij geeft een wetenschappelijk beproefde methode hoe je dit ontwijkende betaalgedrag kunt voorkomen. Doe er je voordeel mee!

Lees meer

Nieuws
2016-07-19 00:00:00

Aanpak schuldenproblematiek burgers dringend nodig

Diverse partijen waaronder VNG, Divosa en de NVVK geven aan dat de Rijksincassovisie niet concreet genoeg is. Er moeten dringend concrete wijzigingen komen voor de aanpak van het schuldenprobleem. (Bron: artikel NOS). 

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief